Cees Bantzinger : Ter herinnering

De tekenaar Cees Bantzinger (1914-1985) werd geboren op 15 juli 1914, deze zomer een eeuw geleden. Om die reden wijdt Elsevier, het weekblad waaraan hij van 1948 tot 1979 verbonden was, een circa 100-pagina tellende uitgave aan hem. Deze publicatie ‘Ter Herinnering Cees Bantzinger’ wordt donderdag 17 juli om 19.30 uur gepresenteerd in Museum Jan van der Togt, waar een expositie met tekeningen van Bantzinger wordt geopend. Niels Beugeling, directeur van het Persmuseum in Amsterdam, houdt een inleiding. In het Persmuseum is van 15 juli tot en met 31 augustus ook een compacte tentoonstelling over Cees Bantzinger als tekenend journalist.

‘Ter Herinnering Cees Bantzinger’ bevat het levensverhaal van de in 1985 overleden kunstenaar, geschreven door zijn dochter Anne-Rose Bantzinger. Verder staan er veel illustraties in en artikelen van Marijn Schapelhouman (senior conservator van het Prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam), acteur en regisseur Hans Croiset en de aan het Persmuseum verbonden historicus Jop Euwijk. Er wordt ook aan meegewerkt door tekenaar Peter van Straaten en voormalig Elsevier-journalist Wim Zaal.

Museum Jan van der Togt exposeert Bantzingers trefzekere naakttekeningen, (zelf)portretten, landschappen en ook werk, dat zelden of nooit is geëxposeerd. Zoals een zelfportret in mozaïek en tekeningen van de afbraak van de Amsterdamse galerij op het Frederiksplein, waar nu De Nederlandsche Bank staat. Hij mocht van de slopers een aantal zandstenen ornamenten, die deel hadden uitgemaakt van het Paleis voor Volksvlijt, mee naar huis nemen. De sierlijke brokstukken staan nog altijd in de tuin van het huis waar Cees Bantzinger en zijn vorig jaar overleden echtgenote Jettie Paerl woonden. Deze historische ornamenten worden nu voor het eerst tentoongesteld, naast schetsen van de sloop.

Een deel van Bantzingers werk is na zijn overlijden in 1985 ondergebracht bij musea. Het Theater Instituut Nederland – nu Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam – verwierf alle theatertekeningen. Portretten van schrijvers en dichters gingen naar het Letterkundig Museum. Het Persmuseum heeft journalistieke tekeningen in de collectie. En het Prentenkabinet van het Rijksmuseum nam tientallen tekeningen en schetsboeken in de collectie op.

Wat zou Cees Bantzinger trots zijn geweest dat tekeningen van zijn hand deel uitmaken van het Prentenkabinet, in de buurt van tekeningen van Rembrandt. Hij was er zijn hele leven trots op dat Rembrandt – net als hij – op 15 juli was geboren.