collectie-heading-1170

Over ons

Het Museum

voorkant

Museum Jan van der Togt is gehuisvest in een modern pand ontworpen door architectenbureau Hoogeveen. Het museum is gelegen aan Dorpsstraat 50 in het hart van het oude dorp Amstelveen, nabij het Gemeentehuis. Het heeft een intieme uitstraling en lijkt bescheiden qua grootte, maar heeft toch een oppervlakte van zo’n 1500 vierkante meter. De ingang van het museum bevindt zich aan het oude dorpsplein.

Belendende percelen zijn de voormalige openbare Lagere School (nu kunstenaarscentrum) en het charmante kerkje van de Ned. Hervormde Gemeente. Rond het plein en in de directe omgeving is ruim voldoende en gratis parkeerruimte. Daarnaast omvat het museum nog een appartement dat vaak wordt gebruikt voor representatieve activiteiten.

Het pand aan Dorpsstraat 40/42 is gerangschikt als Gemeentelijk monument. Vervolgens is dit pand in 2010/2011 geheel gerenoveerd en als expositieruimte voor het Museum Jan van der Togt beschikbaar. De renovatie is met een subsidie van de Provincie Noord Holland gerealiseerd.

Missie & Visie

Museum Jan van der Togt is een ondernemend museum en stelt zich ten doel om de collectie van de heer Jan van der Togt, bestaande uit glaskunst en hedendaagse beeldende kunst, te onderhouden en uit te breiden. Het wil deze verzameling op alle mogelijke manieren beschikbaar stellen voor onderzoek en actief presenteren aan een breed publiek. Het museum stelt permanent zijn omvangrijke huiscollectie aan kunstwerken ten toon voor een breed publiek. Voorts biedt het museum doorlopend allerlei kunstenaars de gelegenheid hun kunstwerken te exposeren en is het actief met het organiseren van educatieve projecten gericht op de jeugd. Het museum streeft ernaar zijn collectie sculpturale glaskunst uit te breiden en te verdiepen. Het museum richt zich vooral op materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving en voldoet daarmee aan de ICOM definitie. Bovendien is het museum sinds 1 januari 2012 aangemerkt door de belastingdienst als een Culturele ANBI.

Fiscaal nummer:
8007.06.730

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
A) Het tonen en beheren van de vaste collectie, te weten sculpturaal glas en schilderijen
B) Het organiseren van vier wisselende tentoonstellingen per jaar met als thema’s: verzamelingen van verzamelaars/vriendschap/verhalen
C) Platform bieden aan kunstenaars uit Amstelveen

Beloningsbeleid
A) Er zijn drie medewerkers in vaste dienst.
B) 25 vrijwilligers (vergoeding 3 euro per uur met een maximum van 1.500 euro per jaar)
C) Het bestuur is onbezoldigd

GESCHIEDENIS

Jan van der Togt

Jan van der Togt (1905 – 1995)

Naamgever en oprichter van het museum is de industrieel/verzamelaar Jan van der Togt. Hij was in zijn werkzame leven oprichter en directeur van de Tomado-fabriek (Van der To-gt Ma-ssaproducten Do-rdrecht). Het spreekwoordelijke Tomadorekje en talloos ander bekend huis-, tuin- en keukengerei van deze fabriek behoren inmiddels tot de inboedel van menig designcollectie.

De geboorte van een verzamelaar

Jan van der Togt heeft altijd oog gehad voor vormgeving en kunst. Zo liet hij de beroemde architect Huig Maaskant (van o.m. de Euromast en het Groothandelsgebouw te Rotterdam) zijn bedrijfsgebouwen in de functionalistische stijl van de Nieuwe zakelijkheid ontwerpen. Het Tomado Huis werd een begrip. Maaskant bracht hem in contact met de beroemde beeldhouwer Zadkine in diens Parijse atelier. Zadkine kreeg van Jan van der Togt de opdracht om een groot reliëf te plaatsen in de fabriek in Etten-Leur. Nog steeds bevindt zich een bronzen beeldengroep van deze beeldhouwer in de collectie van zijn museum.

Het ontstaan van een collectie

Vanaf het moment dat Jan van der Togt de Tomado-fabrieken verkocht heeft (1971), is hij zich intensief gaan bezighouden met moderne kunst. Hij bezocht musea, galeries en kunstbeurzen. Hij ging niet alleen sculpturen verzamelen, maar ook schilderijen en hedendaagse glaskunst. Doordat de verzameling gaandeweg steeds grotere proporties aannam, rijpte langzamerhand de gedachte bij de ouder wordende Jan van der Togt om zijn collectie een goed onderkomen te geven. In 1990 werd er een stichting opgericht voor de vorming van een museum. Jan Verschoor, één van de beeldhouwers waarvan hij werk verzamelde en met wie hij bevriend was geraakt, werd door hem benaderd om bestuurslid te worden. In 1991 was het zover en opende het museum Jan van der Togt zijn deuren. Het was voor Jan van der Togt logisch dat Verschoor uiteindelijk de directie zou gaan voeren over het museum.

Organisatie

Marieke Uildriks – directeur

Jan Verschoor – adviseur / oprichter collectie

Tomas Hillebrand – conservator / projectleider tentoonstellingen

Sem van Riel – manager algemene zaken

Raad van Toezicht & comité van aanbeveling

Het Museum Jan van der Togt wordt geëxploiteerd door de Stichting Jan van der Togt. Dat gebeurt volgens het RvT-model als beschreven in de Code Cultural Governance. Deze code wordt in het (personeels)beleid van het museum gevolgd.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zes personen:

Toegetreden Definitief uittreden Verlengd
J. van der Steenhoven Voorzitter 1-1-2014 1-1-2022
A.P. van Dommele Lid 23-1-2015 23-1-2023
J.C. Hellendoorn Lid 28-3-2017 28-3-2025
P. Valks Lid 18-3-2016 18-3-2024
T. van Veen Lid 19-11-2010 19-11-2018 22-11-2019
M.H. Flik Lid 21-9-2018 21-9-2026

Verder wordt het museum ondersteund door een comité van aanbeveling bestaande uit:

Mr. J.H.C. van Zanen Ereburger van Amstelveen en burgemeester van Utrecht
Mevr. Drs. M.IJ. Meyer-Bergmans Directeur MAB Art Fund
Dhr. A.D. Mulder
Gedelegeerd bestuurder van Amerborgh International
en commissaris van USG People
Drs. C. van Zadelhoff Founder DTZ Zadelhoff
Mr. J.J.N. Rost Onnes Voormalig honorair consul-generaal van Japan in Amsterdam
Drs. M.M. van ‘t Veld Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Gelderse Vallei
Dhr. F. van Westerloo Bestuurslid Koninklijk Concertgebouworkest en voorzitter Stichting donateurs KCO