Signeersessie dames Heyboer

Op zondag 6 november 2016 van 11.30 – 14.00 uur signeren de dames Heyboer – Maria, Lotti en Petra – het dit jaar verschenen fotoboek ‘Anton Heyboer, een leven als kunstwerk’ in Museum Jan van der Togt. Het boek is in de museumwinkel te koop voor 49,50 euro.

Fotograferen betekent voor Anton Heyboer (1924 – 2005) een uitbreiding van zijn artistiek werkgebied. Hij verwerkt foto’s in collages of voorziet de ruwe onafgewerkte afdrukken van persoonlijke teksten. Bovenal vormen de foto’s visuele getuigenissen van het bijzondere leven op Den Ilp zoals alleen Heyboer zélf dat leven kon zien, als één groot kunstwerk. Het leeuwendeel van de fotoproductie komt echter voor rekening van zijn vijf muzen, Maria, Marike, Joke en in het bijzonder Lotti en Petra.

Voor ‘Anton Heyboer, een leven als kunstwerk’ passeerden honderden polaroids en duizenden zwart-wit en kleurnegatieven uit de periode 1973 – 2005 de revue. Het merendeel van de selectie is opnieuw gescand en ontdaan van technische onvolkomenheden, stof, krassen en schimmels.

Voor het eerst wordt het dagelijks leven in Den Ilp in zijn volle omvang in de openbaarheid gebracht, gefotografeerd door wie op dat moment een camera bedient.

Tijdens de signeersessie is ook het aan Museum Jan van der Togt grenzende Museumhuis te bezoeken.