Educatie

Museum Jan van der Togt heeft de ambitie een prominente bijdrage te leveren aan het enthousiasmeren van jeugd en jongeren voor beeldende kunst. Onderwijs in beeldende kunst en vormgeving levert in deze door beeldcultuur gekenmerkte tijd immers een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van evenwichtige, creatieve en kritische jonge mensen. Het museum beschouwt kunsteducatie dan ook als een onlosmakelijke component van zijn cultureel-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien wil het museum zijn aantrekkingskracht voor jonge bezoekers aanzienlijk vergroten.

Het museum heeft met zijn vaste collectie glaskunstobjecten een profiel dat uniek is zowel in de regio als landelijk. Dat profiel vormt een uitstekend uitgangspunt voor het opzetten van een structureel en duurzaam educatieprogramma waarbij glas, glaskunst en glastechnieken centraal of model staan. Bovendien bieden de steeds wisselende, tijdelijke tentoonstellingen van het werk van andere eigentijdse beeldend kunstenaars als ook de thema-exposities een prima basis voor incidentele kunsteducatieprojecten.

Er is een team van vrijwilligers gevormd met kennis van en ervaring in het onderwijs, dat de kunsteducatieprojecten nader vorm zal geven en zal organiseren en begeleiden.


Educatieatelier

Het kunsteducatieprogramma vroeg om de inrichting van een doelmatig en goed geoutilleerd educatieatelier, bij voorkeur vlakbij het museum. Daarom is recent aanzienlijk geïnvesteerd in de inrichting en aankleding van een lokaal in het oude Piet Hein schoolgebouw dat naast het museum ligt.

AANBOD VOOR BASISSCHOLEN

Ontmoeting met een kunstenaar
Museum Jan van der Togt is een museum voor moderne beeldende kunst gelegen in het Oude Dorp van Amstelveen. Het museum heeft een prachtige vaste collectie van glaskunst, schilderijen en beelden. Bovendien worden er wisselden exposities gehouden van het werk van bekende beeldend kunstenaars.

Medewerkers van het museum verzorgen presentaties en rondleidingen bij de tentoonstellingen. Ook kunnen leerlingen kennismaken met (het werk van de) kunstenaars die aan Museum Jan van der Togt en het naastgelegen Museumhuis verbonden zijn: Jan Verschoor, Rob Brünnmayer en/of Tomas Hillebrand.

Leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
Discipline: beeldende kunst
Lessen en locatie: 1 les van 60 min. / Museum Jan van der Togt
Prijs: € 100,- per groep

Petwerk
In Museum Jan van der Togt wordt veel aandacht besteed aan glaskunst. Geïnspireerd door de glaskunstwerken in het museum maken de leerlingen kunstbokalen. Ze gaan uit van plastic flessen die worden gesneden en gelijmd en daarna kleurrijk gedecoreerd. De resultaten zijn verrassend en kunnen soms zo het museum in.

Leeftijdscategorie: groep 7 en 8
Discipline: beeldende kunst
Lessen en locatie: 1 les van 60 min. + workshop van 90 min. / op school en in Museum Jan van der Togt
Prijs: € 150,- per groep / max. 1 groep tegelijk