Bernard Heesen

Van 13 juli tot en met 24 september 2017 toonde Museum Jan van der Togt een overzichtstentoonstelling van Bernard Heesen, onder de noemer: “Van Kleurenpracht naar Pronkbokaal – Een Reflectie”.

Bernard Heesen is de belangrijkste en meest invloedrijke glasblazer en -kunstenaar van Nederland. Opgeleid als architect werd Bernard door zijn vader, Willem Heesen, te hulp geroepen om mee te helpen in de glasblazerij de Oude Horn in Acquoy. Dit deed hij zonder enige kennis van het glas en het glasmakersvak. Niet gehinderd door de ballast van de traditie van het ambacht, begon hij zijn zoektocht in het glas die tot de dag van vandaag voortduurt.

Deze grote overzichtstentoonstelling toonde hoogtepunten uit het oeuvre van Bernard Heesen (1958). Zo was er vroeg werk te zien als de glazen “Stenen” en de film van een expeditie naar de Etna, 30 jaar geleden, in een poging bollen te blazen uit vloeibare lava. Dat moment was voor Heesen de reden om definitief voor het kunstenaarschap te kiezen.

Vanzelfsprekend werden er topstukken getoond uit zijn serie “Encyclopaedische gewrochten” met grote geblazen arabesken en zwarte spiegels en zijn “Schimmelvazen”.

REFLECTIE
Bernard Heesen gaf zelf een visueel commentaar op zijn oeuvre door nieuw geblazen werk te maken. Zelf zei hij hierover: “De productie is nauw gekoppeld aan het kunnen van dat moment; in die zin is er een duidelijke lijn in mijn oeuvre te zien. Het is interessant om te onderzoeken in hoeverre de techniek van het maken bepalend is geweest bij het ontstaan der dingen.”

Voor de tentoonstelling werden bruiklenen aangevraagd van diverse musea als Gemeentemuseum Den Haag, Nationaal Glasmuseum Leerdam en het Rijksmuseum Twenthe en uit verschillende particuliere collecties.

Bij deze tentoonstelling werd het nieuwe boek deel IV van zijn levenswerk, de ‘encyclopaedie van de glasblazer’ gepresenteerd.